בחרו את התוכנית המבוקשת

email marketing, sms marketing

בחרו את התוכנית המבוקשת

email marketing, sms marketing

500 אנשי קשר - Unlimited emails

מערכת דיוור 20000 אנשי קשר

מ 201 עד 500 כתובות דוא”ל
ללא הגבלת דיוורים

1000 אנשי קשר - Unlimited emails

מערכת דיוור 20000 אנשי קשר

מ 201 עד 500 כתובות דוא”ל
ללא הגבלת דיוורים

2500 אנשי קשר - Unlimited emails

מערכת דיוור 2500 אנשי קשר

מ 1,001 עד 2,500 כתובות דוא”ל
ללא הגבלת דיוורים

5,000 אנשי קשר - Unlimited emails

מערכת דיוור 5000 אנשי קשר

מ 2,501 עד 5,000 כתובות דוא”ל
ללא הגבלת דיוורים

10,000 אנשי קשר - Unlimited emails

מערכת דיוור 10000 אנשי קשר

מ 5,001 עד 10,000 כתובות דוא”ל
ללא הגבלת דיוורים